Växtskydd

Växtskydd innefattar kunskapen om växtskadegörare, växtskador och hur man bäst kan både förebygga och bekämpa dem med hjälp av mekaniska, kemiska eller biologiska metoder. Genom rätt val av växtskydd skyddar du din odling mot sjukdomar, skadedjur och konkurrens från ogräs. Val som hjälper dig att nå optimal tillväxt för en hög skörd med bra kvalité.

SW Horto erbjuder ett brett sortiment av godkända växtskydd- och tillväxtregleringsmedel för dig som är professionell odlare. Vi tillhandahåller fungicider, insekticider, herbicider och tillväxtreglerare för konventionell frilands- och växthusodling. Preparat godkända för grönsak, prydnadsväxter, frukt- och bär  samt plantskolekulturer. Sortimentet består även av tekniska preparat så som saneringsmedel, avdunstningsskydd och avskräckningsmedel.

I vår katalog hittar du ett urval av de största produkterna vi kan leverera. Om du inte hittar den produkter du söker i katalogen, kontakt oss så hjälper vi dig.

För aktuellt godkännande av produkter, UPMA (utvidgat produktgodkännande för mindre användsningsområde) och villkor för användning hänvisar vi till Kemikalieinspektionens hemsida. Glöm inta att alltid läsa på produktens etikett före användning.

Jordbruksverkets hemsida hittar du även den senaste informationen kring godkända UPMA och vilka preparat som får användas på vilka kulturer.

Nyttodjur

Vi erbjuder även ett brett sortiment av nyttodjur och humlor för pollinering för växthus- och frilandsodling. Tillsammans med våra leverantörer och säljare är vår ambition att ge dig som kund den bästa servicen och hjälp vid beställning och upplägg vid användning av nyttodjur.

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta den bästa lösning för din odling.


Se produkter i e-katalogen