Köksväxtfrö

Med vårt sortiment vänder vi oss främst till danska och svenska yrkesodlare på friland och i växthus. Andra kunder är plantuppdragare och gårdsbutiker som säljer direkt till hemträdgårdsodlare och konsumenter. Till dessa säljer vi vårt hobbysortiment som innehåller mycket odlingsvärda sorter med bra frökvalitet. Vi kan också serva Dig som önskar ekologiskt producerade fröer till din egen ekologiska odling.

Våra fröer är försedda med uppgifter om aktuell grobarhet och kvalitet. Alla fröpartier har dessutom full spårbarhet tillbaka till våra olika leverantörer.

Sortimentet förnyas ständigt och vi besöker årligen olika försöksfält i Europa för att hämta inspiration, men också för att bedöma odlingsvärdet av alla olika sorter