SW Horto – Vi kan gräsfrö!

  SW Horto erbjuder ett toppsortiment av gräsfrö från olika relevanta gräsfröförädlare runt om i världen. Vi har många års erfarenhet med att göra olika recept på gräsfröblandningar. SW Horto tar oss an allt från det lilla trädgårdsprojektet till stora golfbaneprojekt och fotboll/sportplaner.

  Utvecklingsarbete:
  Utvecklingsarbete ligger oss varmt om hjärtat och våra gräsfrösorter kontrolleras noga. En gräsfrösort som ligger bra till på utländska försökslistor är ingen garant för att de konkurrerar bra på just din gräsmatta. Nya sorter som dyker upp på sortlistor betyder inte per automatik att de är bättre än lite äldre sorter. Uppföljningsarbete på sortnivå över tid är ett viktigt arbete med att få fram de rätta egenskaperna för vårt klimat. När nya sorter eller arter visat sig klara den tuffa konkurrensen över tid så kan vi växla in dessa i våra recept. Recepten på de olika blandningarna uppdateras över tid allt efterhand som nya sorter/arter bevisar sig överträffa de gamla sorterna.

  Gräsfröcertifiering:
  Gräsfröcertifiering är hårt reglerat i hela världen och det svenska regelverket är bland de hårdast reglerade.  SW Horto´s sätter betydligt högre krav på gräsfröet än vad det EU och det Svenska regelverket kräver. Detta för att du som kund ska känna en trygghet i vårt varumärke Horto Gräsfrö levererar toppkvalitet av både sortmaterial och teknisk kvalitet.

  Gräsfröblandningar:
  Vårt breda sortiment av gräsfröblandningar täcker in det mesta för golfbanor, sportytor, park/villa, kyrkogårdar. Intresset för att utveckla naturområden har ökat och vi har de senaster åren utvecklat sortimentet med gräsfrösorter och vildängsblandningar så du kan finna lösningar till olika förutsättningar. De klassiska blandningarna för villagräsmattor som t ex Extra Green och Horto Classic har funnits under många år. Vi uppdaterar ständigt våra gräsfröblandningar med beprövad modernt sortmaterial, vilket ger dig möjligheten till att få fram kvarterets bästa gräsmatta.

  Rena sorter:
  Är du på jakt efter rena gräsfrösorter, dvs inte blandningar, så kan också hjälpa till. Hör gärna av dig, vi kan skaffa det mesta inom rödsvingel, ängsgröe, engelskt rajgräs, rödven, krypven, brunven, kärrgröe.

  Hjälp med projekt:
  Har du något gräsprojekt på gång, tveka inte att höra av dig till oss. Vi har har kompetensen och erfarenheten att kunna hjälpa dig.


  Se produkter i e-katalogen eller läs mer om grässådd här