Inspiration- och utbildningsresa med CompoExpert

Under två intensiva dagar, den 26-27 mars åkte 29 greenkeepers representerade från 27 olika klubbar på en inspiration och utbildningsresa till nordvästra Tyskland där specialgödsel till intensiva grönytor var i fokus. Resan anordnades av SW Horto tillsammans CompoExpert med Dr. Fritz Lord i spetsen, ansvarig för CompoExpert forsknings- och utbildningsavdelning av specialgödsel till turf.

Hållpunkter på resan var rundvandring på CompoExperts fabrik i Krefeld, besök på CompoExperts försöksstation beläget i utkanten av Münster samt ett stopp på Bundesliga Stadion BayArena i Leverkusen och på de två golfbanorna Wilkinghege och Gelsenkirchen.

SW Horto tackar samtliga deltagare för en inspirerande och lärorik resa.