Inför vårsäsong 2019

Utbildning och information för oss återförsäljare hos Volmary

Fantastiska försöks- och visningsplantor hos Volmary i Münster. Vi får en djupare genomgång och inblick i 2019års nya växtslag med nya färger i befintliga sortgrupper samt en stor mängd förbättringar inom diverse växtslag.

Inspirationen till nya samplanteringar och rabatter flödar. Vad sägs om några aptitretare?

Efter djupgående och informativa visningar är vi helt övertygade om att det är rätt att SW Horto fortsätter att lägga stor vikt vid att nya sorter håller för odlarens krav och att sorterna har prydnadsvärde för såväl konsument i hemmiljö som för park- och kyrkogårdsförvaltningar runt om i landet något som Volmary lägger stor vikt vid.

Trend – är det att följa den eller sätta den? Vi väljer att sätta den!

Hälsningar från alla oss på SW Horto som delade upplevelsen hos Volmary Maj 2018