Horto Gräsfrö

SW Horto erbjuder marknaden ett modernt sortiment av gräsfrösorter som tas fram i nära samarbete med världsledande växtförädlare med bl a den senaste teknologin inom växtförädling, genomiskt urval. Denna metod gör att man kan korta ner förädlingsarbetet med flera år. På så sätt kommer våra kunder snabbare åt det senaste från förädlingsarbetet.
SW Horto är stolta över vårt sortmaterial, därför redovisar vi öppet våra sortval. Vid eventuell brist på en sort så har vi ersättare på samma kvalitetsnivå som syftet kräver. Sorterna är väl beprövade i vårt nordiska klimat med fokus på rätt egenskaper till rätt ändamål.
Vi har mångårig erfarenhet och många goda referensobjekt till olika projekt genom åren där vi haft äran att vara gräsfröleverantör. T ex många ny/ombyggnation av golfbanor i Sverige och utomlands, Elitfotbollsplaner, projekt i parker/minneslundar, paradytor, extensiva områden med vackra blomsterinslag med hjälp av vår egen specialist inom blomstervärlden men även milvis med vägslänter och liknande projekt är vi glada för att hjälpa till med.

SW Horto – Vi kan gräs!