Växtskydd

SW Horto tillhandahåller ett bassortiment av växtskydd till professionella odlare inom grönyta, friland och växthus. För preparat klass 1 och 2 krävs sprutcertifikat.

Se produkter i e-katalogen