SW Horto erbjuder ett brett sortiment av tyngre Park- och anläggningsjordar samt dress- och uppbyggnadsmaterial för leveranser till hela Sverige. Tillsammans med marknadsledande leverantörer arbetar vi kontinuerligt för att säkerställa hög kvalité.

Park- och Anläggningsjord

I sortimentet finner du recept framtagna för större anläggnings- och planteringsprojekt. Du finner jordar så som skelettjord för trädplantering i nybyggda områden, Trädgårds- och frilandsjord för rabattanläggningar, jordar för anläggning av ängsområden och sedumtak och jordar till renovering av gamla etablerade grönytor.

De tyngre Park- och anläggningsjordarna tillverkas och levereras direkt från externa produktionsanläggningar runt om i landet.

Uppbyggnadsmaterial

Bark

I vårt sortiment hittar du även högkvalitativ, certifierad bark producerad av svensk furu. Barken levereras i fraktionen 2-10 mm och upp till 2-80 mm. Finns även som fallskyddscertifierad.

Se produkter i e-katalogen