SW Horto har en bred kunskap och mångårig erfarenhet av odlingssubstrat, tyngre anläggningsjordar samt dress- och uppbyggnadsmaterial. Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med marknadsledande leverantörer för att säkerställa hög kvalité och leveranssäkerhet på både jord och sand.

Dress- och Uppbyggnadsmaterial

Vi erbjuder ett sortiment av sand- och grusmaterial för golf- och fotbollsytor, Dressand för greener, fairways, bunkrar och för fotbollsplaner i en rad olika fraktioner finns att beställa beroende på ditt behov. Även mulldressblandningar som innehåller sand och olika varianter av mullblandningar.  samt uppbyggnadsmaterial, dräneringssand och grus samt såbäddsmaterial finns att beställa. Allt enligt USGA standard.

Anläggningsjord

De tyngre anläggningsjordar levereras direkt från externa produktionsanläggningar runt om i landet. I sortimentet finner du med recept på jordar anpassade för till trädplantering, större rabattanläggningar, anläggning av ängsområden, takplantering, restaurering av etablerade grönytor eller större planteringsprojekt. Anläggningsjorden kan levereras löst eller i storsäck. För ditt närmsta produktionsställe – Kontakta din säljare. Vi erbjuder även ett standardsortiment med torvbaserat substrat. Recepten är anpassade för jordförbättring till trötta och kompakta rabatter, för större containerodlingar eller för plantering och jordförbättring i surjordsplanteringar.

Bark

I vårt sortiment hittar du även högkvalitativ, certifierad, svenskproducerade furubark. Barken levereras i fraktionen 2-10 och till 80mm. Barken håller ett högt dekorationsvärd men kan även användas i kompakta planteringar för en uppluckrande effekt. Se produkter i e-katalogen