Uppbyggnadsmaterial och Anläggningsjord

SW Horto erbjuder ett brett sortiment av odlingssubstrat, tyngre anläggningsjordar samt dress- och uppbyggnadsmaterial för leverans i hela Sverige. Tillsammans med marknadsledande leverantörer arbetar vi kontinuerligt för att säkerställa hög kvalité och leveranssäkerhet på både jord och sand.

Vi erbjuder ett sortiment av sand- och grusmaterial för golf- och fotbollsytor, Dressand för greener, fairways och bunkrar. Till fotbollsplaner finner du en rad olika fraktioner. Även mulldressblandningar som innehåller sand och olika varianter av mullblandningar finns för beställning likaså uppbyggnadsmaterial, dräneringssand, grus samt såbäddsmaterial, allt enligt USGA standard. Den sand och grus som levereras är tvättad vilket genererar minimal risk för igentäppning av porer i markprofilen.

De tyngre anläggningsjordarna levereras direkt från externa produktionsanläggningar runt om i landet. I sortimentet finner du recept framtagna för större anläggnings- och planteringsprojekt. Trädplantering, större rabattanläggningar, anläggning av ängsområden och sedumtak samt restaurering av etablerade grönytor kräver alla specifik jord. I vårt standardsortiment hittar du även torvbaserade recept framtagna bland annat för jordförbättring i mullfattiga och kompakta rabatter, för större containerodlingar eller för plantering och jordförbättring i surjordsrabatter.

Högkvalitativ, certifierad, svenskproducerade furubark hittar du i sortimentet. Barken levereras i fraktionen 2-10mm upp till 80mm. Barken har ett högt dekorationsvärd men kan användas även i kompakta planteringar för en uppluckrande effekt.

Se produkter i e-katalogen