Petroleum

Vi erbjuder ett komplett smörjoljeprogram från Agrol som omfattar motoroljor, transmissionsoljor, hydrauloljor, fetter, sågkedjeoljor, avfettningsmedel och kylarvätskor.

Diesel och eldningsolja.

Aspen alkylatbensin, ger upp till 99% mindre utsläpp av farliga kolväten.

Se produkter i e-katalogen