Halkbekämpning, dammbindning

    Oavsett om det gäller halka eller dammbindning så har vi produkterna Du behöver! Allt från vanligt gatusalt magnesiumklorid, MgCl2, och kalciumklorid, CaCl2, till isiOFF.

    Grusvägar behöver kontinuerlig skötsel för att klara transporter under hela året. På sommarhalvåret är dammbindning oftast nödvändig. Vintertid räddar saltet liv på våra vintervägar. SW Horto har dammbindningsprodukter och vägsalt från kända säkra och certifierade leverantörer. Vårt vägsalt, natriumklorid uppfyller Vägverkets kravspecifikation för vägsalt.

    Vårt vägsalt, dammbindning säljs i 25 kg:s, 1 000 kg:s och bulk-löst i flakbil.

    Se produkter i e-katalogen