Gräsmatteåret – Skötsel av typ villagräsmattor

Mars-Maj, när gräsmattan har börjat spira efter vinterns grepp

Plocka upp pinnar och annat skräp efter vintern, räfsa försiktigt/lätt med en lövräfsa så att syret lättare når gräsrötterna. Har man låga pH värden eller en lerig hård gräsmatta så är det bra att kalka gräsmattan med Trädgårdskalk enligt rekommendationer på baksidan.

Gödsling: Viktigt att gödsla tidigt på våren så läks gräsmattan fortare ihop och grönskar snabbare efter vinterns härjningar.  Rekommendation: Novatec N-Max 2,5 kg/100 kvm. Mossa trivs inte på välgödslade gräsmattor så en tidig giva vid tillväxtens början gör att gräset snabbare konkurrerar ut mossan. (Robotklippare har också god effekt mot mossa pga. det ständiga slitaget/överfarterna.)

Maj-Juni

Gödsling: Gräsmattan växer nu kraftigt och behöver mer gödsel för att inte tappa färgen och att kunna växa sig tät och konkurrenskraftig mot mossa och ogräs.

Rekommendation: NovaTec Premium 3,0 kg/100 kvm eller NovaTec N-Max 2,5 kg/100 kvm. NovaTec Premium innehåller även fosfor som hjälper bl.a. utvecklingen av rotsystemet.

Höst: augusti-september

Underhållsgödsla: Om man vill ha lite mer färg på gräsmattan under mitten slutet av sommaren (södra och södra mellersta Sverige) under förutsättning att gräsmattan fått/får tillräckligt med vatten så kan du sprida ut NovaTec N-Max ca 1,5 kg/100.

Gödsling inför vintern för att förbättra övervintringen och bättre start till nästa vår. Här behövs inte så mycket kväve (N) istället tillför man förhållande vis mer fosfor (P) och kalium (K) inför vintern. Det finns speciellt Höstgödsel till gräsmattor som gör att gräset lagrar in kolhydrater i rotsystemet som näringslager över vintern vilket ger mindre vinterskador.

Förslag: Match Sport Autumn 8-2-15+Mg+Fe, 2,5 kg/100 kvm.

Säsongsöverskridande åtgärder:

Bevattning:

Etablerad gräsmatta: Grundregeln är att vattna rejält men inte var dag. T ex 25 mm en gång i veckan. Justera mängden och intervallet beroende på din jordart och nederbörd. Denna bevattningstaktik gör att rotsystemet växer sig djupare och tål torka bättre.

Nysådd gräsmatta: För bästa resultat: vattna var dag och flera gånger per dag tills gräset är uppe så marken inte torkar upp. Anledningen är att gräsfröna gror jämt och snabbt över ytan och gräsmattan etablerar sig snabbt och därigenom konkurrerar hårt mot ogräset. Vattna inte så det står vatten i pölar, vattna lite men ofta för bästa resultat.

Klippning: Vill man ha en tät och konkurrenskraftig gräsmatta mot ogräs och mossa så är det viktigt att klippa ofta samtidigt ser man till att gräsmattan får näring enligt rekommendationer. När man klipper gräsmattan ofta, ca var 3-4:e dag så växer sig gräsmattan tätare och starkare. Klipp aldrig mer än 1/3 av gräsets längd per gång. Gräsmattor med robotklippare har oftast mindre problem med mossa och växer sig snabbare till en tät matta pga att man gynnar skottbildningen.

Stödsådd: Har man en sliten gräsmatta och vill förnya den så är det viktigt att så i nytt gräsfrö för att vitalisera gräsmattan, samtidigt som man får in nyare moderna grässorter.  Man kan stödså från det att jordtemperaturen är över 8 grader C – från tidigt på våren fram till hösten. Det finns grässorter som gror på lägre jordtemperaturer. Tidig höst är bästa tiden att så gräsfrö pga att marken är varm och torkar inte ut så fort. Gör så här: Vertikalskär gräsmattan, samla upp löst material, jämna ut eventuella hålor med matjord, sprid ut gräsfrö, toppdressa med gräsmattedress. För snabbaste och bästa resultat: vattna så marken hålls fuktig tills det nysådda gräset är uppe.  

Nysådd:

Se till att den nya ytan grävts eller frästs ordentligt och därefter jämnats till och packas till noggrant. En lagom packning av ytan är när man inte sjunker ner mer än ca max 0,5 cm när man går på ytan. I samband med den slutliga finkrattningen ska gödsel arbetas ner. 5 kg per 100 kvadratmeter av ett fullgödselmedel t ex EasyGreen Mini 12-5-14.

Fröet ska myllas ner grunt med hjälp t ex av en lövräfsa och gallervälta till sist.

Efter sådd måste jordytan hållas fuktig. Vattna lite men ofta, fröna får inte börja flyta omkring men ska ligga i fuktig jord. Fortsätt att vattna även efter de första grässtråna har börjat att visa sig. De olika sorterna i blandningar gror olika fort och man vill att alla arterna (t ex rödsvingel, ängsgröe, rajgräs, rödven etc.) ska få samma jämna etablering. Klippning kan påbörjas när gräset är ca 6 cm högt. Vill ogräset ta överhand och helt täcka marken, klipp tidigare eller kör över med en trimmer men då måste marken vara lite torrare så man inte kletar omkring i sådden. Klipp aldrig mer än 1/3 av gräsets längd per gång.