Färdig gräsmatta

Tack vare våra odlingars sydliga läge kan vi leverera först på våren och längst ut på hösten till hela Sverige.

Till våra gräsmattor används uteslutande toppsorter och under hela produktionstiden står gräsmattorna under ständig kontroll. Gödsling och ogräsbekämpning sker efter behov och ytorna klipps regelbundet för att skapa önskad täthet. De odlas på sandblandad mulljord, vilket ger utmärkt anpassning till olika underlag.

Välj mellan Österlengräs och High Intensive Care.

Se produkter i e-katalogen