Förbered dig inför sommarens torka!

Planta i torr mark

Tricure – effektivaste vätmedel med de lägsta doserna. 

Hållande förmåga som ökar kapillariteten och fördelar vattnet jämnt i jordprofilen. Förebyggande och läkande åtgärd vid torrfläckar.
Finns i granulerad, flytande och i puckform för applicering på större ytor eller punktanvändning

Tricure AD – Flytande vätmedel som kan blandas med gödning och växtskydd.

Tricure Granular – Perfekt att sprida ut på svårtillgängliga områden för sprutan som t ex bunkers, slänter, tees, komplexa greenområden.

Tricure Pellets –  Appliceras enkelt med hjälp av slang och specialutformat munstycke.

Kontakta din grönytesäljare för mer info.

.