Temadag – gödning och växtskydd

Den 23 januari samlades strax över 40 fruktodlare på Hammenhögs gästis för att lyssna på landets ledande kemi- och gödningsfirmor och ta del av 2020 års nyheter och aktuella strategier för växtskydd och gödning i odling. På plats fanns kemifirmorna Syngenta, Nordisk Alkali, Bayer och BASF. För att prata gödning fanns representanter från Yara och Azelis.
Moderator för dagen var fruktexperten, Magnus Engstedt.

Under förmiddagen presenterade kemfirmorna bland annat nya preparat och gav oss en hint om tillgänglighet av preparat kommande år.
Eter lunch tog gödningsfirmorna vid och gick igenom olika gödningstrategier för odlingar som till största del använder sig av bladsprutning och för odlingar som är byggda med  droppbevattning.

Dagen avslutades med en rundvandring på SW Hortos lager och med maskinvisning av RJ Maskins nya fläktspruta, Tow and Blow.
Tow and Blow har en kapacitet att hissas åtta meter över marken och skapa luftrörelse vars syfte att eliminera frost i blomning.  

Dagen anordnades tillsammans med SV Foder
SW Horto tackar samtliga deltagare för en inspirerande dag.